Mögelsanering Stockholm

Vi tar bort möglet i ditt hus

Mögelsanering

NATURLIGT I SKOGEN - FARLIGT I HEMMET

Mögel är en sorts svampar som förekommer helt naturligt – och oftast oproblematiskt – i naturen. I våra hem skapar dock mögel ofta problem i form av otrivsel på grund av doften, allergier eller i värsta fall sjukdomar. Det är helt enkelt en risk för människors hälsa.

Att sanera mögel är dessutom viktigt för framtiden. Ett mögeldrabbat hus skapar tveksamhet bland eventuella köpare och är därför ofta mycket svårsålt. En mögelsanering kan därför också vara en viktig framtidsinvestering.

Orsaken till mögel är fukt i kombination med byggnadsmaterial och konstruktion utan tillräckllig motståndskraft.

Viktigt att ta bort möglets orsak

När man gör en mögelsanering så tar man inte bara bort möglet, det är också viktigt att eliminera orsaken till problemen.

En mögelsanering börjar med att fackkunnig personal gör en visuell undersökning. En kontroll av fastighetens ventilation är också viktigt, eftersom mögel ofta uppstår på grund av dålig ventilation. Vi är specialister på just ventilation och kan ge dig rådgivning samt hjälpa dig med att installera kompletterande ventilation i ditt hus vid behov.

Bästa medlet på marknaden

När man hittat orsaken till mögelangreppet så är det dags att ta bort skadorna. Vi använder oss av effektiva mögelbekämpningsmedel som inte påverkar byggnadsmaterialet. De avbryter mögeltillväxten, är biologiskt nedbrytbara och långtidsverkande.

Vi erbjuder dig kunnig och prisvärd mögelsanering i Stockholm.

Om du behöver hjälp med att få bort mögel i huset, hör av dig till oss!