Problem med mögel?
Vi sanerar och avlägsnar

Vi tar bort möglet i ditt hus

Problem med mögel?
Vi sanerar och avlägsnar

Vi tar bort möglet i ditt hus

Mögelsanering i Stockholm – en framtidsinvestering

Söker du ett företag som kan genomföra en mögelsanering i Stockholm? Kontakta oss, vi kan hjälpa dig. Har man fått mögel i krypgrunden eller kallvinden är det ingen idé att avvakta, för då riskerar mögelangreppet bli värre och sprida sig till nya ställen i fastigheten.

Det är ingen idé att försöka borsta eller slipa bort möglet. Det innebär bara att mögeldammet sprids vidare vilket gör att det finns risk för nya angrepp. Genom att borsta eller skrapa får man inte heller bort möglets rötter som ofta kan ha växt en bra bit in i träet.

Bättre då att kontakta oss, vi kan genomföra en effektiv och säker mögelsanering i Stockholm.

Viktigt att kontrollera mögel

Vid saneringen använder vi effektiva mögelbekämpningsprodukter som bekämpar uppkomsten av nya mögelangrepp. Medlen är verksamma på alla typer av material. Tillväxten av mögel slutar omedelbart. Andra stora fördelar är att de inte påverkar några byggnadsmaterial negativt samt att det tar bort dålig lukt och är långtidsverkande.

Mögelsanering av grund

Sanering svartmögel Stockholm

Har du fått problem med svartmögel i din krypgrund eller på din vind i Stockholm? Vi hjälper dig med sanering av svartmögel med moderna och effektiva metoder.

Det finns ett flertal olika typer av svartmögel, men gemensamt är att svartmöglet trivs i utrymmen med hög luftfuktighet, dålig ventilation eller med vattenskador. Svartmögel visar sig ofta som en svart beläggning med utseendet varierar beroende på typ.

Svartmögel frodas i fuktiga miljöer som krypgrunder, vindar med mera.

Det kan vara svårt att veta om man har drabbats av svartmögel hemma, men om du misstänker att du har problem så rekommenderar vi att du ringer oss. Annars kan det vara bra att svartmögel har en distinkt, unken lukt.

Eftersom svartmögel kan leda till hälsoproblem som exempelvis astma, allergier och huvudvärk. Anlita för en mögelsanering i din krypgrund eller vind, Vi lokaliserar, tar bort möglet och ser sedan till att förebygga så att det inte riskerar att komma tillbaka.

Låt oss bli din partner inom sanering av svartmögel i Stockholm.

Sanering vitmögel Stockholm

Har ditt hus i Stockholm drabbats av vitmögel i krypgrund eller vind? Vi hjälper dig med sanering av vitmögel med moderna och effektiva metoder.

Vitmögel är egentligen ett flertal olika mögelsorter som ofta är vita men i vissa fall kan få en mörkare färg. Vitmögel är ofta pulverformig och smälter in i materialet den växer på, vilket gör att möglet ofta är svårt att upptäcka.

Precis som andra typer av mögel kan vitmögel orsaka problem med hälsan, därför är det viktigt att utföra sanering av vitmögel så fort du upptäcker det på din vind eller i din krypgrund.

Vitmögel är svårt och riskabelt att ta bort på egen hand. Det kan tränga in djupt under ytan av materialet. Därför bör du kontakta oss om du misstänker någon form av mögeltillväxt.

Saneringsprocessen innebär användning av specialutrustning och metoder för att säkerställa fullständig avlägsnande och samtidigt förhindra ny mögeltillväxt.

Låt oss bli din partner inom sanering av vitmögel i Stockholm.

Mögelsanering – oavsett vilka problem du har

Vi sanerar mögel oavsett vilken typ av problem du har. Mögel i källaren eller krypgrunden, vinden eller garaget, köket eller badrummet eller om du behöver måla om träfasaden – med vår unika metod för mögelsanering tar vi bort mögel med PH-teknik och skyddar dessutom ytan för framtida påväxt.

Mögel kan vara hälsofarligt, det är känt sedan länge. Det kan ge upphov till ett flertal hälsoproblem som allergi, trötthet, huvudvärk, yrsel och annat. Men det är inte alltid lätt att identifiera om det är mögel som orsakat problemen. Välkommen att kontakta oss för en undersökning om du är osäker.

Mögel klarar inte att leva om pH-värdet är över 10. Vår metod ger ett pH-värde över tio och fungerar även utmärkt tillsammans med färg. Om du anlitar oss för att utföra en mögelsanering på din fasad så får ditt hus ett mycket bra skydd i många år.

Vårt medel för mögelbehandling penetrerar det behandlade materialet och ger ett bestående skydd mot ny påväxt av mögel. Medlet är diffusionsöppet och kapslar därmed inte inte in och låter det underliggande materialet andas.

En vetenskapligt säkerställd metod

Oberoende laboratorier och akademiska institutioner har undersökt medlet och kommit fram till att steriliteten behålls och skapar en långvarig pH-miljö där inget mögel kan frodas. Mögelsporer som landar på en behandlat yta kan helt enkelt inte gro, vilket skyddar ditt hus mot mögel för en lång tid framåt.

När våra licensierade yrkesutövare utför en mögelsanering gäller garanti, som dessutom kan överföras till en ny ägare vid försäljning. Vi samarbetar med ett flertal försäkringsbolag.

Mögelsanering – vanliga platser för mögel

Hus

Hus kan lätt drabbas av fuktskador om de inte är ordentligt underhållna, och detta leder lätt till problem med mögel. Det är tråkigt och obehagligt att drabbas av mögel i hus, men i de flesta fall är det fullt hanterbart. För att upptäcka mögel i god tid är det bra att hålla utkik efter missfärgningar, inte minst i fuktbelastade utrymmen.

Källare

Källaren är alltid en fuktig miljö och därför utsatt för mögel. Detta kan förebyggas genom väl utförd dränering, bra isolering och kontroll över fukt och vatten i fastigheten.

Runt fönster

Dåligt isolerade fönster är att alltid en riskfaktor när det handlar om mögel. Fukten kan alltid ta sig in och då trivs möglet som fisken i vatten. Mögel runt fönster visar sig ofta som missfärgningar, en annan varningssignal är unken lukt.

Trä

Trämaterial är alltid mycket känsliga för såväl fukt som mögel. Tar sig fukten in i träet kan röta och mögel uppstå. Detta är en av anledningarna till att det är så viktigt att utföra regelbundet underhåll på träfasader.

Grönt mögel

Grönt mögel kan man få problem med i bostäder med hög fuktbelastning. Källare och våtrum speciellt drabbade. Läckande tak är en annan vanlig anledning till grönt mögel.

Smidigt arbete med sprutvagn

Vi använder en kompakt sprutvagn med lång slang när vi sanerar. Det gör att vi kan stå med den utanför huset och på ett smidigt sätt arbeta i den mögeldrabbade krypgrunden eller kallvinden.

För att se att saneringen har gett det önskade resultatet, undersöker vi det behandlade området med en UV-lampa som visar om det skulle finnas någonting kvar av mögelsporer. På det sättet är det enkelt att se att hela det mögelangripna området är ordentligt behandlat.

Om du behöver en säker och långtidsverkande mögelsanering i Stockholm – vänd dig till oss.

Om du behöver hjälp med att få bort mögel i huset, hör av dig till oss!