Mögelsanering Stockholm

Vi tar bort möglet i ditt hus

PROBLEM MED MÖGEL?
VI SANERAR OCH AVLÄGSNAR PROBLEMEN

MÖGELSANERING I STOCKHOLM – EN FRAMTIDSINVESTERING

Söker du ett företag som kan genomföra en mögelsanering i Stockholm? Kontakta oss, vi kan hjälpa dig. Har man fått mögel i krypgrunden eller kallvinden så är det ingen idé att avvakta, för då riskerar mögelangreppet bli värre och sprida sig till nya ställen i fastigheten.

Det är ingen idé att försöka borsta eller slipa bort möglet. Det innebär bara att mögeldammet sprids vidare vilket gör att det finns risk för nya angrepp. Genom att borsta eller skrapa får man inte heller bort möglets rötter som ofta kan ha växt en bra bit in i träet.

Viktigt att kontrollera mögel

Bättre då att kontakta oss, vi kan genomföra en kompetent mögelsanering i Stockholm.

Vid saneringen använder vi effektiva mögelbekämpningsprodukter som bekämpar uppkomsten av nya mögelangrepp. Medlen är verksamma på alla typer av material. Tillväxten av mögel slutar omedelbart. Andra stora fördelar är att de inte påverkar några byggnadsmaterial negativt samt att det tar bort dålig lukt och är långtidsverkande.

Mögelsanering av grund

Smidigt arbete med sprutvagn

Vi använder en kompakt sprutvagn med lång slang när vi sanerar. Det gör att vi kan stå med den utanför huset och på ett smidigt sätt arbeta i den mögeldrabbade krypgrunden eller kallvinden.

För att se att saneringen har gett det önskade resultatet, undersöker vi det behandlade området med en UV-lampa som visar om det skulle finnas någonting kvar av mögelsporer. På det sättet är det enkelt att se att hela det mögelangripna området är ordentligt behandlat.

Om du behöver en säker och långtidsverkande mögelsanering i Stockholm – vänd dig till oss.

 

Om du behöver hjälp med att få bort mögel i huset, hör av dig till oss!