Problem med mögel?
Vi sanerar och avlägsnar

Vi tar bort möglet i ditt hus

Problem med mögel?
Vi sanerar och avlägsnar

Vi tar bort möglet i ditt hus

Mögelsanering i Stockholm – en framtidsinvestering

Söker du ett företag som kan genomföra en mögelsanering i Stockholm? Kontakta oss, vi kan hjälpa dig. Har man fått mögel i krypgrunden eller kallvinden är det ingen idé att avvakta, för då riskerar mögelangreppet bli värre och sprida sig till nya ställen i fastigheten.

Det är ingen idé att försöka borsta eller slipa bort möglet. Det innebär bara att mögeldammet sprids vidare vilket gör att det finns risk för nya angrepp. Genom att borsta eller skrapa får man inte heller bort möglets rötter som ofta kan ha växt en bra bit in i träet.

Bättre då att kontakta oss, vi kan genomföra en effektiv och säker mögelsanering i Stockholm.

Viktigt att kontrollera mögel

Vid saneringen använder vi effektiva mögelbekämpningsprodukter som bekämpar uppkomsten av nya mögelangrepp. Medlen är verksamma på alla typer av material. Tillväxten av mögel slutar omedelbart. Andra stora fördelar är att de inte påverkar några byggnadsmaterial negativt samt att det tar bort dålig lukt och är långtidsverkande.

Mögelsanering av grund

Mögelsanering – oavsett vilka problem du har

Vi sanerar mögel oavsett vilken typ av problem du har. Mögel i källaren eller krypgrunden, vinden eller garaget, köket eller badrummet eller om du behöver måla om träfasaden – med vår unika metod för mögelsanering tar vi bort mögel med PH-teknik och skyddar dessutom ytan för framtida påväxt.

Mögel kan vara hälsofarligt, det är känt sedan länge. Det kan ge upphov till ett flertal hälsoproblem som allergi, trötthet, huvudvärk, yrsel och annat. Men det är inte alltid lätt att identifiera om det är mögel som orsakat problemen. Välkommen att kontakta oss för en undersökning om du är osäker.

Mögel klarar inte att leva om pH-värdet är över 10. Vår metod ger ett pH-värde över tio och fungerar även utmärkt tillsammans med färg. Om du anlitar oss för att utföra en mögelsanering på din fasad så får ditt hus ett mycket bra skydd i många år.

Vårt medel för mögelbehandling penetrerar det behandlade materialet och ger ett bestående skydd mot ny påväxt av mögel. Medlet är diffusionsöppet och kapslar därmed inte inte in och låter det underliggande materialet andas.

En vetenskapligt säkerställd metod

Oberoende laboratorier och akademiska institutioner har undersökt medlet och kommit fram till att steriliteten behålls och skapar en långvarig pH-miljö där inget mögel kan frodas. Mögelsporer som landar på en behandlat yta kan helt enkelt inte gro, vilket skyddar ditt hus mot mögel för en lång tid framåt.

När våra licensierade yrkesutövare utför en mögelsanering gäller garanti, som dessutom kan överföras till en ny ägare vid försäljning. Vi samarbetar med ett flertal försäkringsbolag.

Mögelsanering – vanliga platser för mögel

Hus

Hus kan lätt drabbas av fuktskador om de inte är ordentligt underhållna, och detta leder lätt till problem med mögel. Det är tråkigt och obehagligt att drabbas av mögel i hus, men i de flesta fall är det fullt hanterbart. För att upptäcka mögel i god tid är det bra att hålla utkik efter missfärgningar, inte minst i fuktbelastade utrymmen.

Källare

Källaren är alltid en fuktig miljö och därför utsatt för mögel. Detta kan förebyggas genom väl utförd dränering, bra isolering och kontroll över fukt och vatten i fastigheten.

Runt fönster

Dåligt isolerade fönster är att alltid en riskfaktor när det handlar om mögel. Fukten kan alltid ta sig in och då trivs möglet som fisken i vatten. Mögel runt fönster visar sig ofta som missfärgningar, en annan varningssignal är unken lukt.

Trä

Trämaterial är alltid mycket känsliga för såväl fukt som mögel. Tar sig fukten in i träet kan röta och mögel uppstå. Detta är en av anledningarna till att det är så viktigt att utföra regelbundet underhåll på träfasader.

Grönt mögel

Grönt mögel kan man få problem med i bostäder med hög fuktbelastning. Källare och våtrum speciellt drabbade. Läckande tak är en annan vanlig anledning till grönt mögel.

Smidigt arbete med sprutvagn

Vi använder en kompakt sprutvagn med lång slang när vi sanerar. Det gör att vi kan stå med den utanför huset och på ett smidigt sätt arbeta i den mögeldrabbade krypgrunden eller kallvinden.

För att se att saneringen har gett det önskade resultatet, undersöker vi det behandlade området med en UV-lampa som visar om det skulle finnas någonting kvar av mögelsporer. På det sättet är det enkelt att se att hela det mögelangripna området är ordentligt behandlat.

Om du behöver en säker och långtidsverkande mögelsanering i Stockholm – vänd dig till oss.

Om du behöver hjälp med att få bort mögel i huset, hör av dig till oss!