Mögelsanering

Naturligt i skogen - farligt i hemmet

Mögel är en sorts svampar som förekommer helt naturligt – och oftast oproblematiskt – i naturen. I våra hem skapar dock mögel ofta problem i form av otrivsel på grund av den unkna luften, allergier eller i värsta fall sjukdomar. Det är helt enkelt en risk för människors hälsa.

Att sanera mögel är dessutom viktigt för framtiden. Ett mögeldrabbat hus skapar tveksamhet bland eventuella köpare och är därför ofta mycket svårsålt. En mögelsanering kan på så sätt vara en investering som du gör på ditt hus.

Orsaken till mögel är fukt i kombination med byggnadsmaterial som ger en konstruktion utan tillräckllig motståndskraft.

Viktigt att ta bort möglets orsak

När man gör en mögelsanering tar man inte bara bort möglet, det är också viktigt att eliminera orsaken till problemen.

En mögelsanering börjar med att en fackkunnig personal gör en visuell undersökning. En kontroll av fastighetens ventilation är också viktigt, eftersom mögel ofta uppstår på grund av dålig ventilation. Vi är specialister på just ventilation och kan därför ge dig rådgivning om mögel och hjälpa dig med att installera kompletterande ventilation i ditt hus vid behov.

Bästa medlet på marknaden

När man väl har hittat orsaken till mögelangreppet är det dags att ta bort skadorna. Vi använder oss av effektiva mögelbekämpningsmedel som inte påverkar byggnadsmaterialet. I stället avbryter de mögeltillväxten, är biologiskt nedbrytbara och långtidsverkande.

Vi erbjuder dig kunnig och prisvärd mögelsanering i Stockholm.

Om du behöver hjälp med att få bort mögel i huset, hör av dig till oss!